Samtal

Ibland behöver man en liten knuff, bli motiverad och inspirerad till att ta nya initiativ. Det kan handla om att öka sin självkänsla, få självinsikt. Jag hjälper till genom att knuffa på, ställa frågor via samtal på telefon, instagram eller messanger. Jag ringer upp dig och du väljer själv om du vill ha det med bild eller utan. Jag har tystnadsplikt och ger inga råd, snarare hjälper dig att få nya infallsvinklar och se klarare på din situation, tipsar om de möjligheter som finns, ger konstruktiv kritik.
Ditt första samtal på 30 minuter är gratis, därefter 690 kr/tim om du vill fortsätta.

 SamtalsCOACHING

Öka din självkänsla, få självinsikt,
bli motiverad och inspirerad till att ta nya initiativ
vad är viktigast nu? Identifiera vad som ger energi i ditt liv och Ta reda
på vad som hindrar dig från att göra vissa saker
Få mod och kraft att våga, Se nya infallsvinklar,
testa nya saker

Skillnad på terapi och coachning

Terapi hjälper dig reparera det som är trasigt, livscoaching hjälper dig med att ta tillvara på det friska i dig.

Terapi är för dig som lider av en djupare problematik,
där du kanske behöver sluta fred med något traumatiskt 
som har hänt.
En terapeut vill ofta analysera din barndom i syfte att gå till botten med vad som har orsakat dina problem.
Strategin är att "laga" källan till problemet för att på så sätt få symptomen att försvinna.


En kognitiv beteendeterapeut hjälper dig med att bli av med blyghet, övervikt eller fobier.
Du får bli utsatt för situationer som du tycker är jobbiga, först i små doser, för att sedan stegra svårighetsgraden.
Du får helt enkelt "öva" bort dina problem.

Livscoaching utgår ifrån dagens situation och blickar istället framåt:
Vad kan du göra nu?  


En livscoach kan helt sakna erfarenheter och kunskaper kring varje individs situation.
I livscoaching är den coachade individen experten.
Det är ett samarbete där Klienten har svaren och Coachen har frågorna.

De idéer, insikter och handlingsplaner som kommer fram har sitt ursprung enbart hos klienten.
Livscoachingen ger inga färdiga svar, utan snarare fri tillgång till den coachade individens
egen bank av erfarenheter, kunskaper och passioner.


PRISER

Uppstart (ny klient) med Livsmatris, samtal via telefon/Skype/Messanger/Instagram 30 minuter Gratis
Coachnings samtal via telefon/Skype/Messanger/Instagram 60 minuter  690 kr
Coachning paket 4-10 st 60 minuters samtal (varannan vecka) 600 kr/samtal